Akıllı Prostat Biyopsisi/Füzyon Biyopsi nedir?

Prostat kanserinin gerçek tanısı prostat dokusundan örnek alarak kanserin varlığını göstermektir. Bunun için yapılan işleme prostat biyopsisi adı verilir. Klasik Standart standart bir prostat biyopsisinde prostattan iğne ile 10-12 parça alınır ve patolojik inceleme yapılır. Bu nedenle bu biyopsinin doğası gereği kanseri gözden kaçırma olasılığınız vardır. Akıllı prostat biyopsisi ile biyopsi öncesi çektirilen yüksek çözünürlüklü MR yardımı ile şüpheli alanlar önceden tespit edilir ve özel bir ultrason cihazına (akıllı prostat biyopsisi (füyon biyopsi) cihazı) aktarılarak bu şüpheli alanlardan ayrıca örnekler hedefe yönelik alınır. Yani akıllı prostat biyopsisi (füyon biyopsi) prostat kanserinin gözden kaçma ihtimalini en aza düşüren en güncel prostat kanseri tanı yöntemidir. Ülkemizde az sayıda merkezde uygulanmaktadır. 

Füzyon Biyopsi Nasıl Uygulanır?

Füzyon biyopsinin uygulanması konusunda hasta açısından normal biyopsi ile hiçbir farkı yoktur. Tıbbi açıdan ise birbirinden oldukça farklı yöntemlerdir. Biyopsi öncesi çektirilen MR görüntüleri öncelikle füzyon özellikli ultrasonografi cihazına aktarılır. Hastanın prostat bezi haritalandırılarak MR’da şüpheli görülen alanlar işaretlenir ve bu alanlardan parçalar alınır. İşlem bölgesel veya genel anestezi ile hastanın rektum (makat) bölgesinden yan yatar pozisyonda uygulanır. Ortalama işlem süresi 15-30 dk arasındadır. Resim ve videolar.

Akıllı Biyopsinin Klinik Avantajları Nelerdir?

Prostat bezinden rastgele 10-12 parça alınmasındansa şüpheli alanları belirleyerek bu alanlardan özellikle parçalar alınması biyopsinin başarı şansını artırmaktadır. Bu sayede erken tanı oranlarını artırmakta ve sonrasında gelecek tedavilerin başarı şansını artırmaktadır. Klinik olarak önemli ve tedavisi bu aşamada mümkün olan hastalığın tespitine olanak sağlayarak yaşam süresinin uzamasına katkı sağlayabilmektedir.

MR yardımlı füzyon teknolojisinin klinik avantajları nedir?

Şüpheli odakların MR yardımıyla ve özel çekim protokolleriyle önceden tespit edilmesi füzyon biyopsi için oldukça kolaylık sağlamaktadır. MR yardımlı füzyon biyopsi bir yere gideceğiniz zaman önceden adresi bilmek gibi, MR yardımı olmadan yapılan biyopsiler ise nasıl ve nereye gideceğinizi bilmeden yola çıkmak gibi tanımlanabilir. Burada kullanılan çekim teknikleri normal prostat MRG den farklıdır. Bu nedenle yapılan MRG işleminin mutlaka MpMRG şeklinde olması gerekmektedir. Bu konudaki detaylı bilgi ve hangi merkezlerde bu işlemlerin yapılabildiğini ürolog-üroonkoloğunuzdan alabilirsiniz.

Füzyon biyopsi kimler için uygundur?

Aslında prostat kanseri şüphesi olan tüm hastalar füzyon biyopsi için uygun adaylardır. Ancak Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzlarına göre bu işlem için en uygun hasta kesimi, daha önce prostat biyopsisi yapılmış ve temiz gelmesine rağmen prostat kanseri şüphesi devam eden ve yeniden biyopsi planlanan prostat kanseri şüphesi devam eden hastalardır. Bu teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte yakın gelecekte tüm biyopsiler için standart hale gelecek gibi gözükmektedir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da deneyim ve klinik bilgi birikimi oldukça önem arz etmektedir.

Füzyon biyopsinin hastaya olan avantajları nelerdir?

Hasta için kuşkusuz en önemli avantajı doğru sonuç elde etme olasılığınızın daha yüksek olmasıdır. Kanser tanısının atlanması hastalığın ilerlemesine ve tedavide gecikmelere neden olabilir. Erken tanı konulan bir prostat kanseri hastası ile geç kalınmış bir prostat kanseri hastasının hem beklenen yaşam süreleri hem de tedavi şekilleri oldukça farklılık göstermektedir.  Bunun yanında hastayı tekrarlayan biyopsi işlemlerinden de büyük ölçüde kurtarmış oluruz. 

https://www.doktorblog.com.tr/prostat-kanseri-hastalari-robotik-cerrahi-ile-hizla-iyilesiyor/ 

Akıllı Prostat Füzyon biyopsi hakkında ayrıntılı bilgi almak için hemen arayınProf. Dr. Abdullah Demirtaş

Kitap Hakkında

Prostat Biyopsisi

Multidisipliner Yaklaşım

Bu kitap ülkemizde bir ilk olup prostat biyopsisi ile ilgili tüm bölümler alanında yetkin olan öğretim üyeleri tarafından kaleme alınmıştır. Kitaba katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Abdullah Demirtaş

SATIN AL

Basında Akıllı Prostat

Akıllı Prostat Füzyon biyopsi hakkında ayrıntılı bilgi almak için hemen arayın!